Belediye Proje Günleri Logo
Açıklama
Periyodik olarak düzenlenecek olan; ulusal ve global belediyelerin biraraya geleceği etkinlik için yaratılan logo tasarımında ana tema; belediyeciliği simgeleyen unsurlarla hizmeti ifade eden EL figürünün sentezi üzerine kurgulandı...
Müşteri
MİARGEM
Ajans
Arseli MD